Philips 874A

Radiotechniek album
De Philips 874A is een radio met pick-up uiterst zeldzaam toestel. Mijn toestel was helaas niet compleet maar kon wel spelen.
Het chassis is een aangepaste 834A. bij de eerste test was de gelijkloop van bijde afgestemde kringen niet goed.
De oorzaak van de slechte gelijkloop is de afstemcondensator. Hier zijn ze verwijderd voor vervanging.
Het pick-up element is uiteraard ook defect. De spoel was onderbroken.
Een overzicht van de onderdelen van het pick-up element.
Hier het pick-up element. Duidelijk te zien is de magneet.
Het pick-up element vanuit een ander hoek.
De opnieuw gewikkelde spoel.
De kast laten restaureren. Er zat een enorme dikke verf laag op de kast die er af moest.
En zo ziet de Philips 874A er nu uit. Ik mis wat bakelieten onderdelen en dat is gewoon niet te vinden.
En luister maar even mee naar deze plaat en hoe de pick-up klinkt. Ook de automatische afslag wordt gedemonstreerd.